Kolizja czy wypadek? Najistotniejsze różnice

Zarówno wypadek drogowy jak i kolizja są naprzemiennie stosowane w potocznym sloganie kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym. Należy jednak mieć na uwadze to, że są to pojęcia odrębne i tyczące się zupełnie innych sytuacji drogowych,a co za tym idzie odmienny sposób postępowania.

dopłaty do szkód
Take Care – dochodzenie odszkodowań

Aby móc precyzyjnie odróżniać od siebie te dwa pojęcia warto zapoznać się z ich definicją:

definicja wypadku drogowego: jeśli w wyniku zdarzenia drogowego co najmniej jedna osoba straciła życie lub została ranna ( uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużnej niż 7 dni). Wszystkie pojazdy które brały udział w wypadku drogowym muszą pozostać w stanie nie naruszonym do momentu przybycia odpowiednich służb. Ma to na celu udokumentowanie całego zdarzenia oraz zanotowanie istotnych śladów, które ułatwią wyjaśnienie zaistniałych okoliczności. Obligatoryjnie na miejsce należy wezwać policję, służby ratunkowe.

Odpowiedzialność za wypadek określa szczegółowo art. 177 Kodeksu karnego.
§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Sposób postępowania na miejscu wypadku drogowego

 • zabezpiecz miejsce zdarzenia drogowego, zatrzymaj pojazd, tak aby nie powodował zagrożenia dla Ciebie i innych uczestników zdarzenia

 • zapewnienie w miejscu zdarzenia bezpieczeństwa ruchu ( włączenie świateł awaryjnych, wystawienie trójkąta ostrzegawczego)

 • jeśli w wyniku wypadku drogowego nikt nie został ranny ani nie stwierdzono ofiar śmiertelnych należny jak najszybciej spróbować usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych ani nie utrudniały ruchu drogowego

 • jeśli są ranni należy ocenić ich liczbę oraz poniesione w wyniku wypadku obrażenia ( okaże się to bardzo istotne w momencie informowania służb ratunkowych o ilości personelu medycznego)

 • ocenienie środków technicznych niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym

  ( na przykład czy jest konieczność wzywania na miejsce zdarzenia służb straży pożarnej)

 • wezwanie służb ratunkowych, pod numerem telefonu 112 lub 997, 998, 999; Bardzo istotne jest aby w sposób zrozumiały przekazać wszystkie niezbędne informacje tzn: dane zgłaszającego, numer kontaktowy, miejsce zdarzenia wypadku drogowego, liczba rannych oraz obrażenia jakie ponieśli, środki techniczne jeśli są konieczne. Jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania, należy jak najszybciej poprosić o pomoc czy to innych uczestników zdarzenia drogowego, przejeżdżające pojazdy.

 • udzielenie niezbędnej pierwszej pomocy poszkodowanym, w przypadku kiedy zbliżamy się do osoby w pojeździe, która brała udział w wypadku drogowym należy:

     • zachować szczególną ostrożność

     • spróbować zatrzymać inne przejeżdżające pojazdy, aby uzyskać dodatkową pomoc

     • ze swojego pojazdu zabrać apteczkę, gaśnicę oraz inne narzędzia które pozwolą dotrzeć do poszkodowanego, an przykład w przypadku konieczności rozbicia szyby czy przecięcia pasów bezpieczeństwa

     • skontrolować czy z pojazdu nic się nie ulatnia, wycieka

definicja kolizji drogowej: – to zdarzenie skutkowe gdzie poszkodowanymi nie są ludzie, lecz jedynie pojazdy, urządzenia drogowe, budynki itp. Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy w kodeksie wykroczeń. Potocznie jest stosowane zarówno przez zwykłych uczestników ruchu drogowego jak i policjantów, pracowników firm ubezpieczeniowych to potocznego określenia zdarzenia drogowego w którym nikt nie ma ofiar śmiertelnych, ani nikt nie poniósł obrażeń ciała i rozstroju zdrowia trwających powyżej 7 dni.

Udostępniony przez Take Care Polska – http://www.take-care.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *